cover image

Изузетан природни положај и рељеф Топчидера, речне долине са богатом флором и извориштима, условили су да се овај простор током два века развија као место за одмор и боравак у природи. У Топчидеру су се у XVIII веку налазили аустријски летњиковци и ловачке куће, а турски великодостојници су тамо куповали имања и зидали чардаке. У Топчидеру су се одиграли многи значајни догађаји. Логоровали су Карађорђеви устаници, одржаване народне скупштине и прослављане значајне годишњице. Током дугог и континуираног развоја, у Топчидеру су настали културно-историјски споменици, вредности и знаменитости, и, заједно са природним лепотама, представљају хомогену целину створену природним условима и људским радом.


ПРЕПОРУЧЕНИ РЕСТОРАНИ И БАРОВИ