logo
LAT

BELGRADE BEAT: Додај мој објекат

Ваш објекат ће бити додат на сајтове belgrade-beat.com (енглеска верзија) и belgrade-beat.rs (српска верзија) бесплатно*. Молимо вас да на крају форме упишете своје име и контакт (телефон, мејл), како бисмо могли да вас контактирамо у случају потребе за додатним информацијама, фотографијама и слично. У сваком тренутку можете да нас контактирате путем контакт форме, или телефоном +381 11 3440420 радним данима од 10:00-16:30.

* Бесплатно додавање објекта подразумева приказивање основних информација

* Обавезно поље

Пословни подаци о објекту
Мој објекат је: *
Пун назив објекта је: *
Улица и број:
Телефон/и (јавни податак - објављује се на страници вашег објекта на нашем сајту):
Веб-сајт линк (пр. www.example.com):
Социјални линкови (пр. www.facebook.com/example_page):
Радно време (непотребно за смештајне објекте). Уколико одређеним данима радите скраћено/продужено, молимо вас да то наведете. Унети у формату "од - до" (пр. 08:00 - 23:30)
Да ли објекат ради преко целе године, или сезонски?
Контакт особа
Име, телефон и/или мејл за контакт са Belgrade Beat: *
ЗАХТЕВ УСПЕШНО ПОСЛАТ
ГРЕШКА