Gadost

cover image

ZATVORENO DATUM OTVARANjA: 01 DEC 2021

ZATVORENO
DATUM OTVARANjA: 01 DEC 2021
"Gadost" predstavlja nastavak klubova "Mladost" i "Ludost", a nalazi se ispod bara "Radost". Iako je deo klupske komune sa ostalima na ovoj adresi, razlikuje se po enterijeru od svih navedenih. Prostor je uzak i dugačak. Zidovi kluba su do pola betonski, a druga polovina je od opeke. Moderan šank se proteže duž celog kluba. Nesvakidašnje osvetljen, predstavlja centralnu dekoraciju sa izuzetno funckionalnom ulogom. Upravo ovde se dešava najbolji provod