LimuNada za Svratište

Ponovo se organizuje dan za limuNadu u Beogradu kada će se prikupljati sredstva za pomoć i podršku ugroženoj deci

Ponedeljak 10. jul 2017.

cover image

Već tri godine Svratište za decu i Centar za integraciju mladih organizuju akciju "Dan za LimuNadu za Svratište", a ugostiteljski objekti u Beogradu koji se priključe akciji sav prihod od prodatih limunada tog dana doniraju Svratištu za decu. Ovog leta, 15. jul je datum kada će mnoga mesta za izlazak u Beogradu biti obeležena posterom kao znak da su deo akcije. Prikupljena sredstva biće iskorišćena za opremanje neophodnim stvarima za narednu školsku godinu. Poruči limuNadu da sva deca spremno dočekaju 1. septembar!


Ugostiteljski i hotelijerski objekti koji su do sada podržali akciju:

- Shake'n'Shake

- Sunset

- Franš

- Arkabarka apartmani

- Bagel Bejgl

- Campo de' Fiori

- CoffeeRoom

- Hotel Excelsior

- Aviator Coffee Explorer

- Salon de the-čajdžinica

- Le petit bistro

Svratište za decu je usluga koju realizuje udruženje građana Centar za integraciju mladih, na dve lokacije u Beogradu - opština Zvezdara (od 2007. godine) i opština Novi Beograd (od 2010. godine). Otvoreno je radnim danima od 08:00 do 18:00 i vikendom od 11:00 do 16:00. Deca koja su uključena u život i/ili rad na ulicama Beograda, u ovom udruženju mogu da zadovolje osnovne potrebe za hranom i higijenom, da dobiju podršku prilikom uključivanja u obrazovni sistem i tokom školovanja, da dobiju podršku u pribavljanju lične dokumentacije ali i da učestvuju u različitim kreativnim, edukativnim i rekreativnim aktivnostima. Program rada je baziran na princpipima dobrovoljnosti, poverljivosti, participativnosti, individualnosti i neosuđivanja.

Osnovna ideja je da se pruži sveobuhvatna i kontinuirana podrška deci i porodici u sledećim ciljevima: prestanak rada na ulici, integacija dece u obrazovni sistem, sticanje praktičnih životnih veština i drugih sposobnosti putem neformalnog obrazovanja, podizanje roditeljskih kapaciteta u cilju adekvatnijeg zadovoljavanja potreba dece, prevencija i zaštita dece od zanemarivanja i zlostavljanja i obezbeđivanje saradnje sa drugim resursima u zajednici. Tim stručnih kadrova čine specijalni pedagozi, socijalni radnici, medicinske sestre, pravnici i psiholozi. Veliku podršku pružaju terenski radnici koji su sastavni deo stručnog tima, a koji redovno obilaze decu na mestima gde ona žive i/ili rade i tako pružaju kontinuiranu podršku deci i njihovim porodicama.