ЛимуНада за Свратиште

Поново се организује дан за лимуНаду у Београду када ће се прикупљати средства за помоћ и подршку угроженој деци

Понедељак 10. јул 2017.

cover image

Већ три године Свратиште за децу и Центар за интеграцију младих организују акцију "Дан за ЛимуНаду за Свратиште", а угоститељски објекти у Београду који се прикључе акцији сав приход од продатих лимунада тог дана донирају Свратишту за децу. Овог лета, 15. јул је датум када ће многа места за излазак у Београду бити обележена постером као знак да су део акције. Прикупљена средства биће искоришћена за опремање неопходним стварима за наредну школску годину. Поручи лимуНаду да сва деца спремно дочекају 1. септембар!


Угоститељски и хотелијерски објекти који су до сада подржали акцију:

- Shake'n'Shake

- Sunset

- Франш

- Аркабарка апартмани

- Bagel Бејгл

- Campo de' Fiori

- CoffeeRoom

- Hotel Excelsior

- Aviator Coffee Explorer

- Salon de the-čajdžinica

- Le petit bistro

Свратиште за децу је услуга коју реализује удружење грађана Центар за интеграцију младих, на две локације у Београду - општина Звездара (од 2007. године) и општина Нови Београд (од 2010. године). Отворено је радним данима од 08:00 до 18:00 и викендом од 11:00 до 16:00. Деца која су укључена у живот и/или рад на улицама Београда, у овом удружењу могу да задовоље основне потребе за храном и хигијеном, да добију подршку приликом укључивања у образовни систем и током школовања, да добију подршку у прибављању личне документације али и да учествују у различитим креативним, едукативним и рекреативним активностима. Програм рада је базиран на принцпипима добровољности, поверљивости, партиципативности, индивидуалности и неосуђивања.

Основна идеја је да се пружи свеобухватна и континуирана подршка деци и породици у следећим циљевима: престанак рада на улици, интегација деце у образовни систем, стицање практичних животних вештина и других способности путем неформалног образовања, подизање родитељских капацитета у циљу адекватнијег задовољавања потреба деце, превенција и заштита деце од занемаривања и злостављања и обезбеђивање сарадње са другим ресурсима у заједници. Тим стручних кадрова чине специјални педагози, социјални радници, медицинске сестре, правници и психолози. Велику подршку пружају теренски радници који су саставни део стручног тима, а који редовно обилазе децу на местима где она живе и/или раде и тако пружају континуирану подршку деци и њиховим породицама.