Шта радити у Београду - календар дешавања

Фестивал европске књижевности

Најпосећенији књижњни догађај - Београдски фестивал европске књижевности

Овај догађај је завршен.
Уметност и култура
Бесплатно

Место

Установа културе и образовања Града Београда, која од 1964. године организује трибине, дебате, концерте, филмске и позоршне програме. Различити облици уметности и едукације су обавезни у календару ...


Дом омладине

Установа културе и образовања Града Београда, која од 1964. године организује трибине, дебате, концерте, филмске и позоршне програме. Различити облици уметности и едукације су обавезни у календару ...