Дом омладине

cover image
Установа културе и образовања Града Београда, која од 1964. године организује трибине, дебате, концерте, филмске и позоршне програме. Различити облици уметности и едукације су обавезни у календару дешавања. Место које је синоним за дешавања од великог значаја, промоцију квалитетне домаће и стране музике али и познате градске догађаје. Дом омладине Београд је члан домаћих и међународних културних мрежа и асоцијација.
Установа културе и образовања Града Београда, која од 1964. године организује трибине, дебате, концерте, филмске и позоршне програме. Различити облици уметности и едукације су обавезни у календару дешавања. Место које је синоним за дешавања од великог значаја, промоцију квалитетне домаће и стране музике али и познате градске догађаје. Дом омладине Београд је члан домаћих и међународних културних мрежа и асоцијација.