cover image

Врачар је један од најстаријих београдских топонима јер се јавља још у предтурском периоду. Преко Врачара су прошле све војске које су се бориле за Београд. Површински ово је најмања и најгушће насељена београдска општина.

Вероватно највеће знамење Врачара су кафане. Једна од најзначајнијих установа смештених на Врачару јесте Завод за заштиту споменика културе. Усред Врачара смештена је Каленић пијаца, једна од најстаријих и најпопуларнијих зелених пијаца.