cover image

Vračar je jedan od najstarijih beogradskih toponima jer se javlja još u predturskom periodu. Preko Vračara su prošle sve vojske koje su se borile za Beograd. Površinski ovo je najmanja i najgušće naseljena beogradska opština.

Verovatno najveće znamenje Vračara su kafane. Jedna od najznačajnijih ustanova smeštenih na Vračaru jeste Zavod za zaštitu spomenika kulture. Usred Vračara smeštena je Kalenić pijaca, jedna od najstarijih i najpopularnijih zelenih pijaca.