Šta raditi u Beogradu - kalendar dešavanja

Kultura lova

Izložba "Kultura lova - Donso u tradiciji Bamana"

SLEDEĆI DATUM: SUTRA
VREME: 11:00

O T K A Z A N O

Javna vođenja kroz izložbu:

15.03.2020. | 11:00 - 13:00 |
22.03.2020. | 11:00 - 13:00 |
29.03.2020. | 11:00 - 13:00 |

Umetnost i kultura

Mesto

Muzej afričke umetnosti je prvi i jedini muzej u regionu koji je isključivo posvećen kulturama i umetnostima afričkog kontinenta. Stalnu postavku čine značajni primerci pre svega zapadnoafričke umet...


Muzej afričke umetnosti

Muzej afričke umetnosti je prvi i jedini muzej u regionu koji je isključivo posvećen kulturama i umetnostima afričkog kontinenta. Stalnu postavku čine značajni primerci pre svega zapadnoafričke umet...