Шта радити у Београду - календар дешавања

Божићни пакетићи

Божићни пакетићи за предшколце Чукарице

СЛЕДЕЋИ ДАТУМ: ДАНАС
ВРЕМЕ: 08:00

Напомена:
- пакетићи су намењени деци узраста од 1 до 7 година са пребивалиштем на општини Чукарица (деца рођена у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2021. године)
- захтев за поклон пакетиће родитељи могу поднети на писарници општине од 15.11.2022. до 09.12.2022. године
- уз захтев, потребно је доставити фотокопију извода из матичне књиге рођених за дете и очитану личну карту родитеља/подносиоца захтева
- родитељи ће ваучер са тачним датумом и временом одржавања представе за децу и доделе пакетића моћи да преузму на шалтерима општине од 20.12.2022. до 30.12.2022. године (радним данима од 7:30 до 17:00)
-за преузимање ваучера за пакетиће, неопходно је понети потврду о поднетом захтеву
- Градска општина Чукарица ће припремити и дечије представе, које ће бити одржане 02, 03, 04. и 05. јануара 2023. године у "Театру на Брду", када ће Божић Бата уручити деци слатке пакетиће.

За децу