cover image

Šumice su park i urbano naselje u južnom delu grada van starog gradskog naselja Beograda. Naselje je izgrađeno kasnih 60-ih, ranih 70-ih godina. Moderno naselje, sa puno zelenih površina, može se grubo podeliti u dva dela: južni deo sa zgradama i severni sa manjim porodičnim kućama i vilama koje su bile popularne 80-ih godina među poznatim Beograđanima. Ulica Vojvode Toze deli park na veći zapadni deo i na istočni manji deo. Moderni park je ostatak veće šume koja je postojala na ovom mestu pre Prvog svetskog rata. U naselju Šumice nalaze se Centar za kulturu i sport "Šumice", Dom zdravlja "Šumice" i hotel "Srbija".


PREPORUČENI RESTORANI I BAROVI