cover image

Шумице су парк и урбано насеље у јужном делу града ван старог градског насеља Београда. Насеље је изграђено касних 60-их, раних 70-их година. Модерно насеље, са пуно зелених површина, може се грубо поделити у два дела: јужни део са зградама и северни са мањим породичним кућама и вилама које су биле популарне 80-их година међу познатим Београђанима. Улица Војводе Тозе дели парк на већи западни део и на источни мањи део. Модерни парк је остатак веће шуме која је постојала на овом месту пре Првог светског рата. У насељу Шумице налазе се Центар за културу и спорт "Шумице", Дом здравља "Шумице" и хотел "Србија".


ПРЕПОРУЧЕНИ РЕСТОРАНИ И БАРОВИ