Milenijumska kula

cover image

Sagrađena je 1896. godine u okviru obeležavanja 1.000 godina boravka Mađara u Panoniji. Za Milenijumsku kulu se slobodno može reći da do dana današnjeg izaziva lavinu zabluda i nedoumica, kako o svom imenu, tako i o poreklu. Mnogi je Beograđani, a ponajviše stanovnici Zemuna nazivaju potpuno pogrešnim imenima (Kula Gardoš, Zemunska kula i Kula Sibinjanin Janka) i vezuju je za događaje koje kula uopšte ne predstavlja.

Naime, Milenijumska kula je smeštena na današnjem Gardošu, koji je, uz Ćukovac i Kalvariju, jedna od tri uzvišice u Zemunu, ispod kojih se, u antičko doba, prostirala ravnica u kojoj se nalazilo rimsko naselje - Taurunum.

Takođe, ova kula se nalazi na mestu gde je nekada bila Zemunska tvrđava, čiji se ostaci bedema i danas mogu videti u neposrednoj blizini kule. Zemunska tvrđava datira iz ranog srednjeg veka - pisani izvori je pominju još u 9. veku. Zemunska tvrđava je prvi put "stradala" pod naletom Prvog krstaškog pohoda krajem 11. veka, a razaranje je nastavljeno početkom 12. veka u vizantijsko-mađarskim ratovima. Osmanlije su tvrđavu razorile 1397. godine. Kasnije se utvrđenje pominje 1609. godine, a tokom 18. veka je već bilo u ruševinama.

Zemun je 1411. godine mađarski kralj Žigmund Luksemburški predao despotu Stefanu Lazareviću, a 1441. godine je Zemun predat Đurđu Brankoviću. U njemu je 1456. godine, od posledica rana zadobijenih tokom odbrane Beograda, preminuo Janoš Hunjadi (posrbljeno ime: Sibinjanin Janko), pa ove istorijske činjenice pogrešno navedu na naziv - Kula Sibinjanin Janka, i ako je od njegove pogibije do gradnje kule prošlo više od 500 godina.

Danas je od nekadašnjeg utvrđenja Zemunske tvrđave očuvana samo četvorougaona citadela (sa dužinom stranica približno 45 metara), u čijem središtu je 1896. godine podignuta Milenijumska kula.


Sagrađena je 1896. godine u okviru obeležavanja 1.000 godina boravka Mađara u Panoniji. Za Milenijumsku kulu se slobodno može reći da do dana današnjeg izaziva lavinu zabluda i nedoumica, kako o svom imenu, tako i o poreklu. Mnogi je Beograđani, a ponajviše stanovnici Zemuna nazivaju potpuno pogrešnim imenima (Kula Gardoš, Zemunska kula i Kula Sibinjanin Janka) i vezuju je za događaje koje kula uopšte ne predstavlja.

Naime, Milenijumska kula je smeštena na današnjem Gardošu, koji je, uz Ćukovac i Kalvariju, jedna od tri uzvišice u Zemunu, ispod kojih se, u antičko doba, prostirala ravnica u kojoj se nalazilo rimsko naselje - Taurunum.

Takođe, ova kula se nalazi na mestu gde je nekada bila Zemunska tvrđava, čiji se ostaci bedema i danas mogu videti u neposrednoj blizini kule. Zemunska tvrđava datira iz ranog srednjeg veka - pisani izvori je pominju još u 9. veku. Zemunska tvrđava je prvi put "stradala" pod naletom Prvog krstaškog pohoda krajem 11. veka, a razaranje je nastavljeno početkom 12. veka u vizantijsko-mađarskim ratovima. Osmanlije su tvrđavu razorile 1397. godine. Kasnije se utvrđenje pominje 1609. godine, a tokom 18. veka je već bilo u ruševinama.

Zemun je 1411. godine mađarski kralj Žigmund Luksemburški predao despotu Stefanu Lazareviću, a 1441. godine je Zemun predat Đurđu Brankoviću. U njemu je 1456. godine, od posledica rana zadobijenih tokom odbrane Beograda, preminuo Janoš Hunjadi (posrbljeno ime: Sibinjanin Janko), pa ove istorijske činjenice pogrešno navedu na naziv - Kula Sibinjanin Janka, i ako je od njegove pogibije do gradnje kule prošlo više od 500 godina.

Danas je od nekadašnjeg utvrđenja Zemunske tvrđave očuvana samo četvorougaona citadela (sa dužinom stranica približno 45 metara), u čijem središtu je 1896. godine podignuta Milenijumska kula.