cover image

Прво насеље на левој обали Дунава, чим се пређе Панчевачки мост, је Крњача. Први становници Крњаче били су сточари из суседних банатских села који су дотеривали стоку на испашу и почели да је насељавају 1913. Иако су подизали колибе од трске и иловаче на често плављеном подручју, ипак су ту остајали. Већу пажњу овај крај је привукао тек 1929. године, када је почелo уређење тла. Тада је почело значајније насељавање Крњаче радницима који су радили на насипима и одводним каналима.