Скадарлија као стари градски амбијент представља скуп међусобно повезаних материјалних и духовних вредности, насталих у временском распону од почетка XVIII века до данас. У периоду 1717 - 1739. године у том делу Београда саграђени су први објекти, део спољашњег одбрамбеног појаса вароши Београда који су условили правце протезања и облик Скадарске улице.

Од почетка XIX века постепено и спонтано се развијало насеље. У том тада периферном делу Београда, шездесетих година отваране су мале кафане у којима су се састајали уметници, стварајући специфичну атмосферу и јединствен дух овог простора. Сачуван амбијент који чине крива траса Скадарске улице са калдрмом и дрворедом и старинске куће са познатим кафанама још увек постојећег “боемског центра” представља посебну вредност Београда.

Скадарлија као стари градски амбијент представља скуп међусобно повезаних материјалних и духовних вредности, насталих у временском распону од почетка XVIII века до данас. У периоду 1717 - 1739. године у том делу Београда саграђени су први објекти, део спољашњег одбрамбеног појаса вароши Београда који су условили правце протезања и облик Скадарске улице.

Од почетка XIX века постепено и спонтано се развијало насеље. У том тада периферном делу Београда, шездесетих година отваране су мале кафане у којима су се састајали уметници, стварајући специфичну атмосферу и јединствен дух овог простора. Сачуван амбијент који чине крива траса Скадарске улице са калдрмом и дрворедом и старинске куће са познатим кафанама још увек постојећег “боемског центра” представља посебну вредност Београда.