Skadarlija

Skadarlija kao stari gradski ambijent predstavlja skup međusobno povezanih materijalnih i duhovnih vrednosti, nastalih u vremenskom rasponu od početka XVIII veka do danas. U periodu 1717 - 1739. godine u tom delu Beograda sagrađeni su prvi objekti, deo spoljašnjeg odbrambenog pojasa varoši Beograda koji su uslovili pravce protezanja i oblik Skadarske ulice.

Od početka XIX veka postepeno i spontano se razvijalo naselje. U tom tada perifernom delu Beograda, šezdesetih godina otvarane su male kafane u kojima su se sastajali umetnici, stvarajući specifičnu atmosferu i jedinstven duh ovog prostora. Sačuvan ambijent koji čine kriva trasa Skadarske ulice sa kaldrmom i drvoredom i starinske kuće sa poznatim kafanama još uvek postojećeg “boemskog centra” predstavlja posebnu vrednost Beograda.

Skadarlija kao stari gradski ambijent predstavlja skup međusobno povezanih materijalnih i duhovnih vrednosti, nastalih u vremenskom rasponu od početka XVIII veka do danas. U periodu 1717 - 1739. godine u tom delu Beograda sagrađeni su prvi objekti, deo spoljašnjeg odbrambenog pojasa varoši Beograda koji su uslovili pravce protezanja i oblik Skadarske ulice.

Od početka XIX veka postepeno i spontano se razvijalo naselje. U tom tada perifernom delu Beograda, šezdesetih godina otvarane su male kafane u kojima su se sastajali umetnici, stvarajući specifičnu atmosferu i jedinstven duh ovog prostora. Sačuvan ambijent koji čine kriva trasa Skadarske ulice sa kaldrmom i drvoredom i starinske kuće sa poznatim kafanama još uvek postojećeg “boemskog centra” predstavlja posebnu vrednost Beograda.