Палата Србија

cover image

Изграђена је 1959. године за потребе тадашње Савезне владе, односно Савезног извршног већа. Свечано је отворена 1961. године поводом одржавања Прве конференције шефова држава и влада Несврстаних земаља у Београду. Идеја о подизању палате, као једног од најважнијих државних објеката у годинама непосредно после Другог светског рата, временски се поклапа са почеком изградње новог града на левој обали Саве, који је требало да преузме улогу престонице нове државе. Према условима конкурса који је расписан 1947. године Палата је схваћена не само као архитектонски, већ и као урбанистички репер читавог будућег Новог Београда, јер је ова зграда била међу првим објектима на Новом Београду.

Пројектована је у облику слова "Н" и обухвата површину, у основи, 5.500 m². Испред средњег крила, налази се нижи део покривен стакленом куполом у коме је свечана дворана која може да прими 2.000 званица. Објекат садржи шест салона као и око хиљаду канцеларијских просторија.

Палата Србија заједно са делима ликовне и примењене уметности који чине њен интегрални део утврђена је за споменик културе 2013. године.

Изграђена је 1959. године за потребе тадашње Савезне владе, односно Савезног извршног већа. Свечано је отворена 1961. године поводом одржавања Прве конференције шефова држава и влада Несврстаних земаља у Београду. Идеја о подизању палате, као једног од најважнијих државних објеката у годинама непосредно после Другог светског рата, временски се поклапа са почеком изградње новог града на левој обали Саве, који је требало да преузме улогу престонице нове државе. Према условима конкурса који је расписан 1947. године Палата је схваћена не само као архитектонски, већ и као урбанистички репер читавог будућег Новог Београда, јер је ова зграда била међу првим објектима на Новом Београду.

Пројектована је у облику слова "Н" и обухвата површину, у основи, 5.500 m². Испред средњег крила, налази се нижи део покривен стакленом куполом у коме је свечана дворана која може да прими 2.000 званица. Објекат садржи шест салона као и око хиљаду канцеларијских просторија.

Палата Србија заједно са делима ликовне и примењене уметности који чине њен интегрални део утврђена је за споменик културе 2013. године.