Palata Srbija

cover image

Izgrađena je 1959. godine za potrebe tadašnje Savezne vlade, odnosno Saveznog izvršnog veća. Svečano je otvorena 1961. godine povodom održavanja Prve konferencije šefova država i vlada Nesvrstanih zemalja u Beogradu. Ideja o podizanju palate, kao jednog od najvažnijih državnih objekata u godinama neposredno posle Drugog svetskog rata, vremenski se poklapa sa počekom izgradnje novog grada na levoj obali Save, koji je trebalo da preuzme ulogu prestonice nove države. Prema uslovima konkursa koji je raspisan 1947. godine Palata je shvaćena ne samo kao arhitektonski, već i kao urbanistički reper čitavog budućeg Novog Beograda, jer je ova zgrada bila među prvim objektima na Novom Beogradu.

Projektovana je u obliku slova "N" i obuhvata površinu, u osnovi, 5.500 m². Ispred srednjeg krila, nalazi se niži deo pokriven staklenom kupolom u kome je svečana dvorana koja može da primi 2.000 zvanica. Objekat sadrži šest salona kao i oko hiljadu kancelarijskih prostorija.

Palata Srbija zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koji čine njen integralni deo utvrđena je za spomenik kulture 2013. godine.

Izgrađena je 1959. godine za potrebe tadašnje Savezne vlade, odnosno Saveznog izvršnog veća. Svečano je otvorena 1961. godine povodom održavanja Prve konferencije šefova država i vlada Nesvrstanih zemalja u Beogradu. Ideja o podizanju palate, kao jednog od najvažnijih državnih objekata u godinama neposredno posle Drugog svetskog rata, vremenski se poklapa sa počekom izgradnje novog grada na levoj obali Save, koji je trebalo da preuzme ulogu prestonice nove države. Prema uslovima konkursa koji je raspisan 1947. godine Palata je shvaćena ne samo kao arhitektonski, već i kao urbanistički reper čitavog budućeg Novog Beograda, jer je ova zgrada bila među prvim objektima na Novom Beogradu.

Projektovana je u obliku slova "N" i obuhvata površinu, u osnovi, 5.500 m². Ispred srednjeg krila, nalazi se niži deo pokriven staklenom kupolom u kome je svečana dvorana koja može da primi 2.000 zvanica. Objekat sadrži šest salona kao i oko hiljadu kancelarijskih prostorija.

Palata Srbija zajedno sa delima likovne i primenjene umetnosti koji čine njen integralni deo utvrđena je za spomenik kulture 2013. godine.