Музеј примењене уметности

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У 11:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У 11:00

Музеј примењене уметности постоји од 6. новембра 1950. године. Уметнички музеј специјализованог типа је позната институција која се бави селектованим сакупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем и публиковањем предмета примењене уметности из читаве Србије и иностраних земаља.

Сликар и графичар Љуба Ивановић је од отварања био задужен за формирање музејске колекције. Наредних тридесет година, формирао је збирку која броји више од 3.000 предмета. Истакнута уметничка и историјска вредност се приказује кроз предмете резбарене у дрвету, рожини и седефу, раритете од злата, иконе, рукописне и штампане књиге. Такође, збирка музеја је оплемењена и предметима из четвртог века п.н.е попут новца Старе Грчке. Данас, музеј броји више од 37.000 предмета примењене уметности од посебног значаја за уметност и културу.

Редовно се организују изложбе, а рад музеја се огледа и кроз издавачку делатност. Салон архитектуре, Дечји салон примењене уметности и Салон савремене примењене уметности су само неке од познатих манифестација са деценијском историјом организовања.

Музеј примењене уметности постоји од 6. новембра 1950. године. Уметнички музеј специјализованог типа је позната институција која се бави селектованим сакупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем и публиковањем предмета примењене уметности из читаве Србије и иностраних земаља.

Сликар и графичар Љуба Ивановић је од отварања био задужен за формирање музејске колекције. Наредних тридесет година, формирао је збирку која броји више од 3.000 предмета. Истакнута уметничка и историјска вредност се приказује кроз предмете резбарене у дрвету, рожини и седефу, раритете од злата, иконе, рукописне и штампане књиге. Такође, збирка музеја је оплемењена и предметима из четвртог века п.н.е попут новца Старе Грчке. Данас, музеј броји више од 37.000 предмета примењене уметности од посебног значаја за уметност и културу.

Редовно се организују изложбе, а рад музеја се огледа и кроз издавачку делатност. Салон архитектуре, Дечји салон примењене уметности и Салон савремене примењене уметности су само неке од познатих манифестација са деценијском историјом организовања.