Музеј примењене уметности

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У УТОРАК У 11:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У УТОРАК У 11:00

Музеј примењене уметности постоји од 6. новембра 1950. године. Уметнички музеј специјализованог типа је позната институција која се бави селектованим сакупљањем, чувањем, проучавањем, излагањем и публиковањем предмета примењене уметности из читаве Србије и иностраних земаља.

Сликар и графичар Љуба Ивановић је од отварања био задужен за формирање музејске колекције. Наредних тридесет година, формирао је збирку која броји више од 3.000 предмета. Истакнута уметничка и историјска вредност се приказује кроз предмете резбарене у дрвету, рожини и седефу, раритете од злата, иконе, рукописне и штампане књиге. Такође, збирка музеја је оплемењена и предметима из четвртог века п.н.е попут новца Старе Грчке. Данас, музеј броји више од 37.000 предмета примењене уметности од посебног значаја за уметност и културу.

Редовно се организују изложбе, а рад музеја се огледа и кроз издавачку делатност. Салон архитектуре, Дечји салон примењене уметности и Салон савремене примењене уметности су само неке од познатих манифестација са деценијском историјом организовања.