Манакова кућа

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ СУТРА У 10:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ СУТРА У 10:00

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.

Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата. У приземљу су биле смештене кафана и пекара, а на спрату стамбени простор. Манакова кућа представља један од ретких сачуваних објеката стамбене источњачко-балканске архитектуре у Београду.

Манакова кућа је постала музеј после конзерваторско-рестаураторских радова у периоду од 1964. до 1968. године, а за потребе смештаја Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића. На спрату Манакове куће је постављена стална изложба под називом "Народне ношње и накит централнобалканског подручја из XIX и првих деценија ХХ века". Изложени су експонати шопског, моравског и вардарског комлекса. У приземљу Манакове куће је галеријски простор за повремене изложбе и различите програмске активности инспирисане српском традиционалном културом (концерти, предавања, курсеви старих заната).

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.

Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата. У приземљу су биле смештене кафана и пекара, а на спрату стамбени простор. Манакова кућа представља један од ретких сачуваних објеката стамбене источњачко-балканске архитектуре у Београду.

Манакова кућа је постала музеј после конзерваторско-рестаураторских радова у периоду од 1964. до 1968. године, а за потребе смештаја Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића. На спрату Манакове куће је постављена стална изложба под називом "Народне ношње и накит централнобалканског подручја из XIX и првих деценија ХХ века". Изложени су експонати шопског, моравског и вардарског комлекса. У приземљу Манакове куће је галеријски простор за повремене изложбе и различите програмске активности инспирисане српском традиционалном културом (концерти, предавања, курсеви старих заната).