Мадленианум опера и позориште

cover image
Мадленијанум је основан 1998. године, као прва приватна опера у овом делу Европе. Оснивач и донатор је Г-ђа Мадлена Цептер, чија улагања у културу и уметност представљају највећи савремени меценат у овој области, не само у Србији, већ и у европским размерама. Мадленианум је организован по моделу новог музичко сценског позоришта, без сопственог ансамбла.
Мадленијанум је основан 1998. године, као прва приватна опера у овом делу Европе. Оснивач и донатор је Г-ђа Мадлена Цептер, чија улагања у културу и уметност представљају највећи савремени меценат у овој области, не само у Србији, већ и у европским размерама. Мадленианум је организован по моделу новог музичко сценског позоришта, без сопственог ансамбла.

РЕСТОРАНИ И БАРОВИ У БЛИЗИНИ