Кула Небојша

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ СУТРА У 11:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ СУТРА У 11:00

Кула Небојша представља једино преостало боље очувано средњевековно здање. Подигнута је око 1460. године и припада најстаријем типу раноартиљеријских топовских кула. У време када је грађена представљала је значајно остварење оновремене архитектуре. Подигнута је ради одбране града од Турака и у ширем смислу представљала је део одбрамбеног система – "предзиђе Хришћанства", који је деценијама успешно заустављао турске продоре ка средишту Европе. Више векова касније, када је изгубила некадашњи војни значај, претворена је у тамницу. Крајем 18. и у првим деценијама 19. века она је представљала симбол турске репресије и место страдања бораца хришћанских народа Балкана у ослобођењу од вишевековне османске власти.

Кула Небојша представља једино преостало боље очувано средњевековно здање. Подигнута је око 1460. године и припада најстаријем типу раноартиљеријских топовских кула. У време када је грађена представљала је значајно остварење оновремене архитектуре. Подигнута је ради одбране града од Турака и у ширем смислу представљала је део одбрамбеног система – "предзиђе Хришћанства", који је деценијама успешно заустављао турске продоре ка средишту Европе. Више векова касније, када је изгубила некадашњи војни значај, претворена је у тамницу. Крајем 18. и у првим деценијама 19. века она је представљала симбол турске репресије и место страдања бораца хришћанских народа Балкана у ослобођењу од вишевековне османске власти.