Kula Nebojša

cover image

ZATVORENO OTVARA SE U SREDU U 11:00

ZATVORENO
OTVARA SE U SREDU U 11:00

Kula Nebojša predstavlja jedino preostalo bolje očuvano srednjevekovno zdanje. Podignuta je oko 1460. godine i pripada najstarijem tipu ranoartiljerijskih topovskih kula. U vreme kada je građena predstavljala je značajno ostvarenje onovremene arhitekture. Podignuta je radi odbrane grada od Turaka i u širem smislu predstavljala je deo odbrambenog sistema – "predziđe Hrišćanstva", koji je decenijama uspešno zaustavljao turske prodore ka središtu Evrope. Više vekova kasnije, kada je izgubila nekadašnji vojni značaj, pretvorena je u tamnicu. Krajem 18. i u prvim decenijama 19. veka ona je predstavljala simbol turske represije i mesto stradanja boraca hrišćanskih naroda Balkana u oslobođenju od viševekovne osmanske vlasti.