Југословенско драмско позориште

cover image

Основано је 1947. године као репрезентативно позориште нове Југославије. Темеље репертоарске оријентације ЈДП-а, као позоришта високог литерарног нивоа, поставио је његов први уметнички руководилац - Бојан Ступица. Оријентација ЈДП-а до данашњег дана није промењена. Југословенско драмско позориште је настало на месту јахачке школе, када је коњушарница адаптацијом претворена у сцену.

Немерљив значај и допринос српској култури које позориште пружа је проширен отварањем библиотеке Ars Dramatica 1978. године, а након реновирања позоришне зграде, настаје издавачка кућа  Ars Dramatica Nova. Водећа издања су драмска дела која су постављена у позоришту као и театролошки радови.  Фондација ЈДП је основана 2012. године  са циљем продубљивања сарадње са партнерима и спонзорима, у служби квалитетнијег развоја позоришта и покретања додатних активности од културног значаја за заједницу у целини али и за повезивање са другим позориштима и установама културе из земље и света.

Основано је 1947. године као репрезентативно позориште нове Југославије. Темеље репертоарске оријентације ЈДП-а, као позоришта високог литерарног нивоа, поставио је његов први уметнички руководилац - Бојан Ступица. Оријентација ЈДП-а до данашњег дана није промењена. Југословенско драмско позориште је настало на месту јахачке школе, када је коњушарница адаптацијом претворена у сцену.

Немерљив значај и допринос српској култури које позориште пружа је проширен отварањем библиотеке Ars Dramatica 1978. године, а након реновирања позоришне зграде, настаје издавачка кућа  Ars Dramatica Nova. Водећа издања су драмска дела која су постављена у позоришту као и театролошки радови.  Фондација ЈДП је основана 2012. године  са циљем продубљивања сарадње са партнерима и спонзорима, у служби квалитетнијег развоја позоришта и покретања додатних активности од културног значаја за заједницу у целини али и за повезивање са другим позориштима и установама културе из земље и света.