Jugoslovensko dramsko pozorište

cover image

Osnovano je 1947. godine kao reprezentativno pozorište nove Jugoslavije. Temelje repertoarske orijentacije JDP-a, kao pozorišta visokog literarnog nivoa, postavio je njegov prvi umetnički rukovodilac - Bojan Stupica. Orijentacija JDP-a do današnjeg dana nije promenjena. Jugoslovensko dramsko pozorište je nastalo na mestu jahačke škole, kada je konjušarnica adaptacijom pretvorena u scenu.

Nemerljiv značaj i doprinos srpskoj kulturi koje pozorište pruža je proširen otvaranjem biblioteke Ars Dramatica 1978. godine, a nakon renoviranja pozorišne zgrade, nastaje izdavačka kuća  Ars Dramatica Nova. Vodeća izdanja su dramska dela koja su postavljena u pozorištu kao i teatrološki radovi.  Fondacija JDP je osnovana 2012. godine  sa ciljem produbljivanja saradnje sa partnerima i sponzorima, u službi kvalitetnijeg razvoja pozorišta i pokretanja dodatnih aktivnosti od kulturnog značaja za zajednicu u celini ali i za povezivanje sa drugim pozorištima i ustanovama kulture iz zemlje i sveta.

Osnovano je 1947. godine kao reprezentativno pozorište nove Jugoslavije. Temelje repertoarske orijentacije JDP-a, kao pozorišta visokog literarnog nivoa, postavio je njegov prvi umetnički rukovodilac - Bojan Stupica. Orijentacija JDP-a do današnjeg dana nije promenjena. Jugoslovensko dramsko pozorište je nastalo na mestu jahačke škole, kada je konjušarnica adaptacijom pretvorena u scenu.

Nemerljiv značaj i doprinos srpskoj kulturi koje pozorište pruža je proširen otvaranjem biblioteke Ars Dramatica 1978. godine, a nakon renoviranja pozorišne zgrade, nastaje izdavačka kuća  Ars Dramatica Nova. Vodeća izdanja su dramska dela koja su postavljena u pozorištu kao i teatrološki radovi.  Fondacija JDP je osnovana 2012. godine  sa ciljem produbljivanja saradnje sa partnerima i sponzorima, u službi kvalitetnijeg razvoja pozorišta i pokretanja dodatnih aktivnosti od kulturnog značaja za zajednicu u celini ali i za povezivanje sa drugim pozorištima i ustanovama kulture iz zemlje i sveta.