Етнографски музеј

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У 09:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У 09:00

Етнографски музеј који се у згради налази од 1951. године, чува и презентује богато етнографско наслеђе, како у оквиру сталне поставке, тако и кроз континуарано организовање тематских изложби. Основан 1901. године одвајањем од Народног музеја, Етнографски музеј је обогаћивао свој фонд предметима из свих крајева Југославије, а после Другог светског рата углавном са територије Србије, тако да данас располаже са преко 100.000 предмета претежно сеоске народне културе, као и богатим документационим материјалом.

Етнографски музеј који се у згради налази од 1951. године, чува и презентује богато етнографско наслеђе, како у оквиру сталне поставке, тако и кроз континуарано организовање тематских изложби. Основан 1901. године одвајањем од Народног музеја, Етнографски музеј је обогаћивао свој фонд предметима из свих крајева Југославије, а после Другог светског рата углавном са територије Србије, тако да данас располаже са преко 100.000 предмета претежно сеоске народне културе, као и богатим документационим материјалом.