Etnografski muzej

cover image

ZATVORENO OTVARA SE SUTRA U 10:00

ZATVORENO
OTVARA SE SUTRA U 10:00

Etnografski muzej koji se u zgradi nalazi od 1951. godine, čuva i prezentuje bogato etnografsko nasleđe, kako u okviru stalne postavke, tako i kroz kontinuarano organizovanje tematskih izložbi. Osnovan 1901. godine odvajanjem od Narodnog muzeja, Etnografski muzej je obogaćivao svoj fond predmetima iz svih krajeva Jugoslavije, a posle Drugog svetskog rata uglavnom sa teritorije Srbije, tako da danas raspolaže sa preko 100.000 predmeta pretežno seoske narodne kulture, kao i bogatim dokumentacionim materijalom.