Дом Јеврема Грујића

cover image

ОТВОРЕНО ЗАТВАРА СЕ ЗА 57 МИН

ОТВОРЕНО
ЗАТВАРА СЕ ЗА 57 МИН

Дом Јеврема Грујића саграђен је 1896. године по пројекту архитекте Милана Капетановића. Грађевина је обликована у маниру академизма XIX века. Зидана је класичним материјалом - опеком и каменом у кречном малтеру. Конципирана је као слободностојећа градска вила са сликарски обрађеним деловима фасаде што је сврстава међу ретке примере у београдској архитектури.

Наглашени средишњи и бочни ризалит, декоративне зоне, рафинирана орнаментика, пиктурална обрада површина фасада - главна су обележја овог објекта. Сликана декорација, која имитира технику зграфита, рад је италијанског мајстора декоративног сликарства Доменика Д'Андреје.

Драгоцена збирка покретних предмета, углавном из XVIII и XIX века, створена кроз генерације породице Грујић, садржи многобројна уметничка дела из области сликарства, скулптуре и примењене уметности, старо оружје, као и архивски и библиотечки материјал који су припадали најистакнутијим члановима ове породице - Теодору Хербезу, попечитељу финансија кнеза Милоша, Јеврему Грујићу, истакнутом српском политичару и оснивачу Либералне странке, Кости Протићу, генералу, Стевану Ћурчићу, новинару и народном посланику и другим познатим личностима политичког и јавног живота.