Дом Јеврема Грујића

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ СУТРА У 15:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ СУТРА У 15:00

Дом Јеврема Грујића саграђен је 1896. године по пројекту архитекте Милана Капетановића. Грађевина је обликована у маниру академизма XIX века. Зидана је класичним материјалом - опеком и каменом у кречном малтеру. Конципирана је као слободностојећа градска вила са сликарски обрађеним деловима фасаде што је сврстава међу ретке примере у београдској архитектури.

Наглашени средишњи и бочни ризалит, декоративне зоне, рафинирана орнаментика, пиктурална обрада површина фасада - главна су обележја овог објекта. Сликана декорација, која имитира технику зграфита, рад је италијанског мајстора декоративног сликарства Доменика Д'Андреје.

Драгоцена збирка покретних предмета, углавном из XVIII и XIX века, створена кроз генерације породице Грујић, садржи многобројна уметничка дела из области сликарства, скулптуре и примењене уметности, старо оружје, као и архивски и библиотечки материјал који су припадали најистакнутијим члановима ове породице - Теодору Хербезу, попечитељу финансија кнеза Милоша, Јеврему Грујићу, истакнутом српском политичару и оснивачу Либералне странке, Кости Протићу, генералу, Стевану Ћурчићу, новинару и народном посланику и другим познатим личностима политичког и јавног живота.

Дом Јеврема Грујића саграђен је 1896. године по пројекту архитекте Милана Капетановића. Грађевина је обликована у маниру академизма XIX века. Зидана је класичним материјалом - опеком и каменом у кречном малтеру. Конципирана је као слободностојећа градска вила са сликарски обрађеним деловима фасаде што је сврстава међу ретке примере у београдској архитектури.

Наглашени средишњи и бочни ризалит, декоративне зоне, рафинирана орнаментика, пиктурална обрада површина фасада - главна су обележја овог објекта. Сликана декорација, која имитира технику зграфита, рад је италијанског мајстора декоративног сликарства Доменика Д'Андреје.

Драгоцена збирка покретних предмета, углавном из XVIII и XIX века, створена кроз генерације породице Грујић, садржи многобројна уметничка дела из области сликарства, скулптуре и примењене уметности, старо оружје, као и архивски и библиотечки материјал који су припадали најистакнутијим члановима ове породице - Теодору Хербезу, попечитељу финансија кнеза Милоша, Јеврему Грујићу, истакнутом српском политичару и оснивачу Либералне странке, Кости Протићу, генералу, Стевану Ћурчићу, новинару и народном посланику и другим познатим личностима политичког и јавног живота.