Dom Jevrema Grujića

cover image

ZATVORENO OTVARA SE SUTRA U 11:00

ZATVORENO
OTVARA SE SUTRA U 11:00

Dom Jevrema Grujića sagrađen je 1896. godine po projektu arhitekte Milana Kapetanovića. Građevina je oblikovana u maniru akademizma XIX veka. Zidana je klasičnim materijalom - opekom i kamenom u krečnom malteru. Koncipirana je kao slobodnostojeća gradska vila sa slikarski obrađenim delovima fasade što je svrstava među retke primere u beogradskoj arhitekturi.

Naglašeni središnji i bočni rizalit, dekorativne zone, rafinirana ornamentika, pikturalna obrada površina fasada - glavna su obeležja ovog objekta. Slikana dekoracija, koja imitira tehniku zgrafita, rad je italijanskog majstora dekorativnog slikarstva Domenika D'Andreje.

Dragocena zbirka pokretnih predmeta, uglavnom iz XVIII i XIX veka, stvorena kroz generacije porodice Grujić, sadrži mnogobrojna umetnička dela iz oblasti slikarstva, skulpture i primenjene umetnosti, staro oružje, kao i arhivski i bibliotečki materijal koji su pripadali najistaknutijim članovima ove porodice - Teodoru Herbezu, popečitelju finansija kneza Miloša, Jevremu Grujiću, istaknutom srpskom političaru i osnivaču Liberalne stranke, Kosti Protiću, generalu, Stevanu Ćurčiću, novinaru i narodnom poslaniku i drugim poznatim ličnostima političkog i javnog života.

Dom Jevrema Grujića sagrađen je 1896. godine po projektu arhitekte Milana Kapetanovića. Građevina je oblikovana u maniru akademizma XIX veka. Zidana je klasičnim materijalom - opekom i kamenom u krečnom malteru. Koncipirana je kao slobodnostojeća gradska vila sa slikarski obrađenim delovima fasade što je svrstava među retke primere u beogradskoj arhitekturi.

Naglašeni središnji i bočni rizalit, dekorativne zone, rafinirana ornamentika, pikturalna obrada površina fasada - glavna su obeležja ovog objekta. Slikana dekoracija, koja imitira tehniku zgrafita, rad je italijanskog majstora dekorativnog slikarstva Domenika D'Andreje.

Dragocena zbirka pokretnih predmeta, uglavnom iz XVIII i XIX veka, stvorena kroz generacije porodice Grujić, sadrži mnogobrojna umetnička dela iz oblasti slikarstva, skulpture i primenjene umetnosti, staro oružje, kao i arhivski i bibliotečki materijal koji su pripadali najistaknutijim članovima ove porodice - Teodoru Herbezu, popečitelju finansija kneza Miloša, Jevremu Grujiću, istaknutom srpskom političaru i osnivaču Liberalne stranke, Kosti Protiću, generalu, Stevanu Ćurčiću, novinaru i narodnom poslaniku i drugim poznatim ličnostima političkog i javnog života.