Битеф Театар

cover image

Широког спектра програмских делатности, дивергентних концепата извођења у којима не преовлађује ниједна парадигма и вертикалних мултикултуралних садржаја остаје и у трећој деценији постојања привржен својој естетској вертикали око које је и настао - Битеф фестивалу. Театар реагује креативно, ангажовано и провокативно, као интерактивни и интердисциплинарни простор нашег града, наше уметности, друштва, културе и ванинституционалног образовања. Битеф театар не заговара. Битеф театар трага за личним и друштвеним идентитетом. Свестан преломних тренутака којима се производе различите историјске и културалне ситуације током 20. и с почетка 21. века (од историјских авангарди, поставангарде, неоавангарде, концептуалних и постмодерних уметности осамдесетих година, ратне транзиције и распада социјалистичке Југославије, политизације уметности, почетка новог века и глобалне транзиције), поготово у друштвеном контексту ове динамичне и драматичне средине. Још од оснивања, веома одговорно, постојано али и храбро - авантуристички, сведочи и пролази криз важне периоде националне историје и специфичне друштвене и психолошке околности. Не само да истражује и афирмише савремене уметничке праксе већ и наглашава и интерактивно се бави супротстављеним тачкама.

Гради, истражује значења и мапира сложене, различите, а често и концептуално супротне правце промишљања и уметничких деловања која се производе или појављују у међуодносу уметничког дела и уметности, културе и друштва, а који су најпогоднији као оквир за идејну садржину сценског деловања. Битеф театар, у том смислу не представља само наставак у развоју аутентичног српског театра који се формира негде између западне и источне позоришне продукције и филозофије зачете почетком 20. века. Поред организације престижног БИТЕФ-а, ово позориште развија платформе за такозвана двострука читања у уметности, како кроз говорни, гестуални и театар покрета и тела, циркуске и луткарске представе, уличне акције и хепенинге, тако и кроз радио, интернет и музички театар, кроз филм, видео и друге канале.

Сопственим продукцијама и копродукцијама са институцијама из Европе и света, као и кроз међународне размене уметника и едукације и радионице, Битеф театар развија активну, савремену и другачију уметничку сцену Београда, креативне виталности и трајног, продуктивног одјека. Битеф театар тражи, изналази и нуди другачије приступе и у трагању за природом људског друштва и човека, поставља питања, креира и одражава уметничке усталасности. Оплемењује и надограђује модерно друштво темама које су већој или мањој мери запостављене.

Широког спектра програмских делатности, дивергентних концепата извођења у којима не преовлађује ниједна парадигма и вертикалних мултикултуралних садржаја остаје и у трећој деценији постојања привржен својој естетској вертикали око које је и настао - Битеф фестивалу. Театар реагује креативно, ангажовано и провокативно, као интерактивни и интердисциплинарни простор нашег града, наше уметности, друштва, културе и ванинституционалног образовања. Битеф театар не заговара. Битеф театар трага за личним и друштвеним идентитетом. Свестан преломних тренутака којима се производе различите историјске и културалне ситуације током 20. и с почетка 21. века (од историјских авангарди, поставангарде, неоавангарде, концептуалних и постмодерних уметности осамдесетих година, ратне транзиције и распада социјалистичке Југославије, политизације уметности, почетка новог века и глобалне транзиције), поготово у друштвеном контексту ове динамичне и драматичне средине. Још од оснивања, веома одговорно, постојано али и храбро - авантуристички, сведочи и пролази криз важне периоде националне историје и специфичне друштвене и психолошке околности. Не само да истражује и афирмише савремене уметничке праксе већ и наглашава и интерактивно се бави супротстављеним тачкама.

Гради, истражује значења и мапира сложене, различите, а често и концептуално супротне правце промишљања и уметничких деловања која се производе или појављују у међуодносу уметничког дела и уметности, културе и друштва, а који су најпогоднији као оквир за идејну садржину сценског деловања. Битеф театар, у том смислу не представља само наставак у развоју аутентичног српског театра који се формира негде између западне и источне позоришне продукције и филозофије зачете почетком 20. века. Поред организације престижног БИТЕФ-а, ово позориште развија платформе за такозвана двострука читања у уметности, како кроз говорни, гестуални и театар покрета и тела, циркуске и луткарске представе, уличне акције и хепенинге, тако и кроз радио, интернет и музички театар, кроз филм, видео и друге канале.

Сопственим продукцијама и копродукцијама са институцијама из Европе и света, као и кроз међународне размене уметника и едукације и радионице, Битеф театар развија активну, савремену и другачију уметничку сцену Београда, креативне виталности и трајног, продуктивног одјека. Битеф театар тражи, изналази и нуди другачије приступе и у трагању за природом људског друштва и човека, поставља питања, креира и одражава уметничке усталасности. Оплемењује и надограђује модерно друштво темама које су већој или мањој мери запостављене.