Bitef Teatar

cover image

Širokog spektra programskih delatnosti, divergentnih koncepata izvođenja u kojima ne preovlađuje nijedna paradigma i vertikalnih multikulturalnih sadržaja ostaje i u trećoj deceniji postojanja privržen svojoj estetskoj vertikali oko koje je i nastao - Bitef festivalu. Teatar reaguje kreativno, angažovano i provokativno, kao interaktivni i interdisciplinarni prostor našeg grada, naše umetnosti, društva, kulture i vaninstitucionalnog obrazovanja. Bitef teatar ne zagovara. Bitef teatar traga za ličnim i društvenim identitetom. Svestan prelomnih trenutaka kojima se proizvode različite istorijske i kulturalne situacije tokom 20. i s početka 21. veka (od istorijskih avangardi, postavangarde, neoavangarde, konceptualnih i postmodernih umetnosti osamdesetih godina, ratne tranzicije i raspada socijalističke Jugoslavije, politizacije umetnosti, početka novog veka i globalne tranzicije), pogotovo u društvenom kontekstu ove dinamične i dramatične sredine. Još od osnivanja, veoma odgovorno, postojano ali i hrabro - avanturistički, svedoči i prolazi kriz važne periode nacionalne istorije i specifične društvene i psihološke okolnosti. Ne samo da istražuje i afirmiše savremene umetničke prakse već i naglašava i interaktivno se bavi suprotstavljenim tačkama.

Gradi, istražuje značenja i mapira složene, različite, a često i konceptualno suprotne pravce promišljanja i umetničkih delovanja koja se proizvode ili pojavljuju u međuodnosu umetničkog dela i umetnosti, kulture i društva, a koji su najpogodniji kao okvir za idejnu sadržinu scenskog delovanja. Bitef teatar, u tom smislu ne predstavlja samo nastavak u razvoju autentičnog srpskog teatra koji se formira negde između zapadne i istočne pozorišne produkcije i filozofije začete početkom 20. veka. Pored organizacije prestižnog BITEF-a, ovo pozorište razvija platforme za takozvana dvostruka čitanja u umetnosti, kako kroz govorni, gestualni i teatar pokreta i tela, cirkuske i lutkarske predstave, ulične akcije i hepeninge, tako i kroz radio, internet i muzički teatar, kroz film, video i druge kanale.

Sopstvenim produkcijama i koprodukcijama sa institucijama iz Evrope i sveta, kao i kroz međunarodne razmene umetnika i edukacije i radionice, Bitef teatar razvija aktivnu, savremenu i drugačiju umetničku scenu Beograda, kreativne vitalnosti i trajnog, produktivnog odjeka. Bitef teatar traži, iznalazi i nudi drugačije pristupe i u traganju za prirodom ljudskog društva i čoveka, postavlja pitanja, kreira i odražava umetničke ustalasnosti. Oplemenjuje i nadograđuje moderno društvo temama koje su većoj ili manjoj meri zapostavljene.

Širokog spektra programskih delatnosti, divergentnih koncepata izvođenja u kojima ne preovlađuje nijedna paradigma i vertikalnih multikulturalnih sadržaja ostaje i u trećoj deceniji postojanja privržen svojoj estetskoj vertikali oko koje je i nastao - Bitef festivalu. Teatar reaguje kreativno, angažovano i provokativno, kao interaktivni i interdisciplinarni prostor našeg grada, naše umetnosti, društva, kulture i vaninstitucionalnog obrazovanja. Bitef teatar ne zagovara. Bitef teatar traga za ličnim i društvenim identitetom. Svestan prelomnih trenutaka kojima se proizvode različite istorijske i kulturalne situacije tokom 20. i s početka 21. veka (od istorijskih avangardi, postavangarde, neoavangarde, konceptualnih i postmodernih umetnosti osamdesetih godina, ratne tranzicije i raspada socijalističke Jugoslavije, politizacije umetnosti, početka novog veka i globalne tranzicije), pogotovo u društvenom kontekstu ove dinamične i dramatične sredine. Još od osnivanja, veoma odgovorno, postojano ali i hrabro - avanturistički, svedoči i prolazi kriz važne periode nacionalne istorije i specifične društvene i psihološke okolnosti. Ne samo da istražuje i afirmiše savremene umetničke prakse već i naglašava i interaktivno se bavi suprotstavljenim tačkama.

Gradi, istražuje značenja i mapira složene, različite, a često i konceptualno suprotne pravce promišljanja i umetničkih delovanja koja se proizvode ili pojavljuju u međuodnosu umetničkog dela i umetnosti, kulture i društva, a koji su najpogodniji kao okvir za idejnu sadržinu scenskog delovanja. Bitef teatar, u tom smislu ne predstavlja samo nastavak u razvoju autentičnog srpskog teatra koji se formira negde između zapadne i istočne pozorišne produkcije i filozofije začete početkom 20. veka. Pored organizacije prestižnog BITEF-a, ovo pozorište razvija platforme za takozvana dvostruka čitanja u umetnosti, kako kroz govorni, gestualni i teatar pokreta i tela, cirkuske i lutkarske predstave, ulične akcije i hepeninge, tako i kroz radio, internet i muzički teatar, kroz film, video i druge kanale.

Sopstvenim produkcijama i koprodukcijama sa institucijama iz Evrope i sveta, kao i kroz međunarodne razmene umetnika i edukacije i radionice, Bitef teatar razvija aktivnu, savremenu i drugačiju umetničku scenu Beograda, kreativne vitalnosti i trajnog, produktivnog odjeka. Bitef teatar traži, iznalazi i nudi drugačije pristupe i u traganju za prirodom ljudskog društva i čoveka, postavlja pitanja, kreira i odražava umetničke ustalasnosti. Oplemenjuje i nadograđuje moderno društvo temama koje su većoj ili manjoj meri zapostavljene.