Београдски сајам

cover image
Са традицијом дужом од седам деценија, Београдски сајам је најуспешнија сајамска институција у југоисточној Европи. Знак Међународне уније сајмова – UFI, носи шест великих манифестација – сајмови грађевинарства, технике, намештаја, књига, туризма и енергетике. Поред тога што припада Асоцијацији сајмова југоисточне Европе (EASE), Београдски сајам је и члан Централноевропске асоцијације сајмова (CEFA).
Са традицијом дужом од седам деценија, Београдски сајам је најуспешнија сајамска институција у југоисточној Европи. Знак Међународне уније сајмова – UFI, носи шест великих манифестација – сајмови грађевинарства, технике, намештаја, књига, туризма и енергетике. Поред тога што припада Асоцијацији сајмова југоисточне Европе (EASE), Београдски сајам је и члан Централноевропске асоцијације сајмова (CEFA).