Beogradski sajam

cover image
Sa tradicijom dužom od sedam decenija, Beogradski sajam je najuspešnija sajamska institucija u jugoistočnoj Evropi. Znak Međunarodne unije sajmova – UFI, nosi šest velikih manifestacija – sajmovi građevinarstva, tehnike, nameštaja, knjiga, turizma i energetike. Pored toga što pripada Asocijaciji sajmova jugoistočne Evrope (EASE), Beogradski sajam je i član Centralnoevropske asocijacije sajmova (CEFA).
Sa tradicijom dužom od sedam decenija, Beogradski sajam je najuspešnija sajamska institucija u jugoistočnoj Evropi. Znak Međunarodne unije sajmova – UFI, nosi šest velikih manifestacija – sajmovi građevinarstva, tehnike, nameštaja, knjiga, turizma i energetike. Pored toga što pripada Asocijaciji sajmova jugoistočne Evrope (EASE), Beogradski sajam je i član Centralnoevropske asocijacije sajmova (CEFA).