Topčiderski park

Po nalogu kneza Miloša Obrenovića, od 1831. godine je zabranjeno kretanje kola preko Topčidera, a istovremeno je započeto ograđivanje Košutnjaka. Knez je odlučio da mu se upravo ovde izgradi dvor koji će okruživati spomenici, fontane, retke tropske biljke i gusto zasađene domaće vrste cveća i drveća. Polovinom 19. veka Topčider postaje javni park u kome se organizuju brojne sportske i društveno - kulturne svečanosti.

Topčiderski park se sastoji iz dva dela - parkovski uređen prostor i park šuma. U njemu se nalazi 6 spomenika kulture kao i retke vrste drveća. Svojim prirodnim šarmom je oduvek privlačio veliki broj domaćih i stranih gostiju koji su svakodnevni posetioci raskošnog parka.

Topčiderski park je od 2015. godine spomenik prirode, ukupne površine od skoro 30 hektara koji je u vlasništvu države.