cover image
Jedino je lutkarsko pozorište u Beogradu. Nastalo 1972. godine kao putujuće pozorište, da bi se već naredne godine uselilo u svoje prostorije.
Jedino je lutkarsko pozorište u Beogradu. Nastalo 1972. godine kao putujuće pozorište, da bi se već naredne godine uselilo u svoje prostorije.