Park šuma Zvezdara

Park šuma Zvezdara je atraktivno izletište u užem centru grada, koje služi za odmor, sport i rekreaciju. Pravo je utočište u toplim prolećnim i letnjim danima zbog pošumljenog dela od 145 hektara, od kojih je 21 hektar uređen kao park. Isprepletane staze za šetnju, vežbaonica na otvorenom, natkrivene i klupe na otvorenom, obližnji uslužni kafić sa hladnim osveženjem, restoran domaće kuhinje, vidikovac za pogled na ravnicu severnog dela grada - glavni su razlog zašto Park šumu Zvezdaru posećuju sve generacije.

Više informacija: Zvezdarska šuma

Park šuma Zvezdara je atraktivno izletište u užem centru grada, koje služi za odmor, sport i rekreaciju. Pravo je utočište u toplim prolećnim i letnjim danima zbog pošumljenog dela od 145 hektara, od kojih je 21 hektar uređen kao park. Isprepletane staze za šetnju, vežbaonica na otvorenom, natkrivene i klupe na otvorenom, obližnji uslužni kafić sa hladnim osveženjem, restoran domaće kuhinje, vidikovac za pogled na ravnicu severnog dela grada - glavni su razlog zašto Park šumu Zvezdaru posećuju sve generacije.

Više informacija: Zvezdarska šuma