Muzej Paje Jovanovića

ZATVORENO OTVARA SE SUTRA U 12:00

ZATVORENO
OTVARA SE SUTRA U 12:00

Slikar Paja Jovanović rođen je u porodici fotografa Stevana i Ernestine Jovanović. Godine 1875. otac ga je odveo u Beč gde se 1877. upisao na prestižnu Akademiju likovnih umetnosti (Akademie der bildenden Künste). Po završetku studija mnogo je putovao i radio za galeriste Pariza i Londona, a od 1895. godine živeo je u Beču. Za člana SANU izabran je 1888. godine.

U svojoj izuzetno dugoj umetničkoj karijeri ostvario je izvanredna dela: istorijske kompozicije (Seoba Srba, Proglašenje Dušanovog zakona), žanr scene (Kićenje neveste, Borba petlova, Mačevanje) i veliki broj portreta poznatih ličnosti (Mihailo Pupin, kralj Aleksandar i kraljica Marija Karađorđević). Ogledao se i u crkvenom slikarstvu izvodeći ikonostase u crkvama u Dolovu i Novom Sadu.

Najpoznatiji clikar srpskog akademskog realizma za života je octavio muzeju grada Beograda brojne radove, od početnih ckica do reprezentativnih portreta i ictorijckih kompozicija. Stalna postavka obuhvata deo legata Paje Jovanovića: 45 slika, clikarcki pribor, lična dokumenta, diplome i medalje, beleške i prepicku; u muzeju su izloženi i neorenecancni portal i calon u stilu Luja XV, iz umetnikovog ateljea u Beču.

Slikar Paja Jovanović rođen je u porodici fotografa Stevana i Ernestine Jovanović. Godine 1875. otac ga je odveo u Beč gde se 1877. upisao na prestižnu Akademiju likovnih umetnosti (Akademie der bildenden Künste). Po završetku studija mnogo je putovao i radio za galeriste Pariza i Londona, a od 1895. godine živeo je u Beču. Za člana SANU izabran je 1888. godine.

U svojoj izuzetno dugoj umetničkoj karijeri ostvario je izvanredna dela: istorijske kompozicije (Seoba Srba, Proglašenje Dušanovog zakona), žanr scene (Kićenje neveste, Borba petlova, Mačevanje) i veliki broj portreta poznatih ličnosti (Mihailo Pupin, kralj Aleksandar i kraljica Marija Karađorđević). Ogledao se i u crkvenom slikarstvu izvodeći ikonostase u crkvama u Dolovu i Novom Sadu.

Najpoznatiji clikar srpskog akademskog realizma za života je octavio muzeju grada Beograda brojne radove, od početnih ckica do reprezentativnih portreta i ictorijckih kompozicija. Stalna postavka obuhvata deo legata Paje Jovanovića: 45 slika, clikarcki pribor, lična dokumenta, diplome i medalje, beleške i prepicku; u muzeju su izloženi i neorenecancni portal i calon u stilu Luja XV, iz umetnikovog ateljea u Beču.