Muzej nauke i tehnike

cover image

OTVORENO

OTVORENO

Muzej nauke i tehnike u Beogradu predstavlja ustanovu kulture od nacionalnog značaja. Primarna delatnost je prikupljanje, istraživanje, zaštita i prezentacija naučno-tehničkih dobara sa ciljem podizanja nivoa svesti o značaju ovih aktivnosti, kao i popularizacija nauke i modernih naučnih dostignuća. Ovaj muzej je baza ustanova koja se bave zaštitom naučnotehničke baštine Srbije i funkcioniše po principu "muzej rasejan po zemlji". Zajednica naučnotehničkih muzeja je osnovana 1991. godine, kao rezultat zajedničke inicijative ljudi koji su predvodili muzeje u Srbiji, na čelu sa profesorom Aleksandrom Despićem, koji je osnivač i predsednik Zajednice muzeja. Cilj zajednice je integracija ovakvih ustanova i unapređivanje rada. Do danas je 18 muzeja i zbirki pristupilo udruženju koji čine jedinstvenu mrežu.

Predstavništvo zajednice je u Muzeju nauke i tehnike koje se bavi organizacionim i administrativnim poslovima. Radi unapređenja i poboljšanja metodologije muzejskog rada na zaštiti naučne i tehničke baštine, u muzeju su razvijeni standardi za obradu tehničkog kulturnog dobra koji se koriste u svim muzejima Zajednice. Povremenim izložbama se prikazuju dosadašnji rezultati rada putem pojedinačnih ili grupnih izložbi.

Važna aktivnost muzeja u oblasti zaštite kulturne baštine obuhvata različite oblasti iz istorije nauke i tehnike, a koje su grupisane u 16 stručnih odseka. Nazivi stručnih odseka determinišu prirodu muzejskih zbirki u okviru sledećih odseka: audio-vizuelne tehnike; merenje i računanje; komunikacije; materijali i tehnologija; mašinstvo i mehanika; elektricitet, elektrotehnika i savremena elektronika; energija; arhitektura i graditeljstvo; transport i saobraćaj; čovek i njegovo okruženje; istorija medicine; astro-geo nauke; automatika i robotika; zaštita industrijskog nasleđa i industrijski dizajn.

Stalne postavke Muzeja nauke i tehnike su 2 krug, Dečji muzej, Naučni centar, Medicina u Srbiji kroz vekove i Muzej banjskog lečenja.