Konak kneginje Ljubice

OTVORENO ZATVARA SE ZA 26 MIN

OTVORENO
ZATVARA SE ZA 26 MIN

Konak kneginje Ljubice predstavlja jedan od najreprezentativnijih sačuvanih primera gradske arhitekture iz prve polovine HIX veka u Beogradu. Sagrađen je 1829 - 1831. godine kao zvanična rezidencija kneza Miloša Obrenovića, po idejama i pod nadzorom Hadži Nikole Živkovića, prvog neimara obnovljene Srbije. Novi konak je trebalo da posvedoči o narasloj ekonomskoj moći i učvršćenoj vlasti Miloša Obrenovića posle dobijanja Hatišerifa 1830. godine. Knez je retko boravio u ovoj zgradi koja je bila veoma blizu tvrđave u kojoj su se nalazili Turci pa se zato u konak uselila kneginja Ljubica sa sinovima.

Konak je smešten u središte prostranog dvorišta, okružen zelenilom i ograđen visokim zidom. U spoljašnje dvorište ulazilo se kroz kolsku kapiju, a prostrana unutrašnja bašta orijentisana je prema Kosančićevom vencu. Glavna fasada konaka, kojom dominira erker divanhane, okrenuta je prema reci Savi. Podrum je pokriven svodovima, prizemlje i sprat su zidani u opeci i bondruku. Nad četvorovodnim krovom pokrivenim ćeramidom uzdiže se osmostrano kube. Prizemlje i sprat konaka imaju središnji hol oko kojeg su raspoređene ostale odaje. Divanhana u prizemlju je orijentisana prema bašti, a druga divanhana, smeštena na spratu, okrenuta je prema ulici. Konak kneginje Ljubice ima odlike gradskih kuća podignutih u duhu balkanske arhitekture, dok su u detaljima arhitektonske obrade fasada vidni uticaji evropskih stilova.

Konak je više puta menjao namenu, a danas se u njemu nalazi deo zbirke Muzeja grada Beograda.