Gospodar Jevremova ulica

cover image

Gospodar Jevremova ulica je jedna od tipičnih beogradskih muzeja na otvorenom. Na ne tako velikoj površini se nalazi niz znamenitosti: Muzej Vuka i Dositeja, Centar za kulturu "Stari grad", Kuća trgovca Mihajla Đurića, Muzej pozorišne umetnosti, Kulturni centar "Dom porodice Pavlović", Kuća vajara Dragomira Arambašića, Zgrada Jugovićeve Velike škole, Jevrejska opština, Muzej fresaka i Bajrakli džamija.

Na samom početku ulice, na broju dva odavno smestila impoznatna građevina sa specifičnom kupolom na vrhu koju je projektovao inženjer Milan Sekulić. Upečatljiv "graditelj" Beograda je osmislio i Palatu Albanija, Ruski car i još nekoliko čuvenih zdanja. Izgrađena 1931. godine, za Đuru Varešeka, imućnog Čeha.

Milan Stefanović, kraljevski juvelir i časovničar je bio sledeći vlasnik koga je nakon oslobođenja grada, 1944.  godine, zbog političkih razloga tadašnja vlast izbacila iz sopstvene imovine. U zgradi nezvaničnog naziva "Palata na Dorćolu" su živele mnoge poznate ličnosti - Bane Lukić, Koen, Oskar Davičo. Pretpostavlja se da su se tokom Drugog svetskog rata ovde stacionirale porodice Nemačke vojske. Zgrada predstavlja kulturno dobro za koje je zadužen Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Naziv je dobila po najmlađem bratu Miloša Obrenovića, Jevremu. Osim što je poticao iz čuvene porodice, bio je general-major, gubernator, nadzornik javnih građevina, upravnik Vojno-policijske kancelarije, predsednik Državnog saveta, član Namesničke vlade i prvi donator knjiga beogradskoj biblioteci.

Gospodar Jevremova ulica je jedna od tipičnih beogradskih muzeja na otvorenom. Na ne tako velikoj površini se nalazi niz znamenitosti: Muzej Vuka i Dositeja, Centar za kulturu "Stari grad", Kuća trgovca Mihajla Đurića, Muzej pozorišne umetnosti, Kulturni centar "Dom porodice Pavlović", Kuća vajara Dragomira Arambašića, Zgrada Jugovićeve Velike škole, Jevrejska opština, Muzej fresaka i Bajrakli džamija.

Na samom početku ulice, na broju dva odavno smestila impoznatna građevina sa specifičnom kupolom na vrhu koju je projektovao inženjer Milan Sekulić. Upečatljiv "graditelj" Beograda je osmislio i Palatu Albanija, Ruski car i još nekoliko čuvenih zdanja. Izgrađena 1931. godine, za Đuru Varešeka, imućnog Čeha.

Milan Stefanović, kraljevski juvelir i časovničar je bio sledeći vlasnik koga je nakon oslobođenja grada, 1944.  godine, zbog političkih razloga tadašnja vlast izbacila iz sopstvene imovine. U zgradi nezvaničnog naziva "Palata na Dorćolu" su živele mnoge poznate ličnosti - Bane Lukić, Koen, Oskar Davičo. Pretpostavlja se da su se tokom Drugog svetskog rata ovde stacionirale porodice Nemačke vojske. Zgrada predstavlja kulturno dobro za koje je zadužen Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Naziv je dobila po najmlađem bratu Miloša Obrenovića, Jevremu. Osim što je poticao iz čuvene porodice, bio je general-major, gubernator, nadzornik javnih građevina, upravnik Vojno-policijske kancelarije, predsednik Državnog saveta, član Namesničke vlade i prvi donator knjiga beogradskoj biblioteci.