Bogorodičina Crkva

cover image
Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, poznatija je kao Bogorodičina crkva, izgrađena je 1780. godine za potrebe grčke i srpske zajednice. Prvobitno je građena bez zvonika, podsećajući na pravoslavne crkve u Vojvodini. Prvo zvono postavljeno je 1815. godine, a naknadno su postavljena još dva. Crkva poseduje bogatu riznicu i zbirku arhivskog materijala iz koga se izdvaja moskovsko Jevanđelje iz 1782. godine, sa crtežima arhimandrita Hadži Ruvima.
Crkva Rođenja Presvete Bogorodice, poznatija je kao Bogorodičina crkva, izgrađena je 1780. godine za potrebe grčke i srpske zajednice. Prvobitno je građena bez zvonika, podsećajući na pravoslavne crkve u Vojvodini. Prvo zvono postavljeno je 1815. godine, a naknadno su postavljena još dva. Crkva poseduje bogatu riznicu i zbirku arhivskog materijala iz koga se izdvaja moskovsko Jevanđelje iz 1782. godine, sa crtežima arhimandrita Hadži Ruvima.

RESTORANI I BAROVI U BLIZINI