Bajrakli džamija

cover image

Jedina aktivna džamija u Beogradu. Sagrađena je oko 1575. godine. Sastoji se od jedne prostorije, sa kupolom i minaretom. Uz džamiju je izgrađena medresa - verska srednja škola. Oštećena je u martu 2004. godine kao odgovor na paljenje srpskih crkava na Kosovu i Metohiji. Delimično je renovirana i danas normalno funkcioniše.

U doba vladavine Turaka je bila jedna među 273 džamije koje su postojale. Prvi naziv je bio Čohadži džamija, po Hadži Aliji koji je bio trgovac čohom. Tokom austrijske vladavine je pretvorena u katoličku crkvu. Kada su se Turci vratili u Beograd, ponovo je postala džamija. Kratko vreme se zvala Husein-begova odnosno Husein-ćehajina džamija. Od kraja 18. veka nosi naziv koji se zadržao do današnjih dana. Motiv za imenovanje je došao od barjaka koji se nalazio na vrhu kupole, a koji označava početak jednovremene molitve u svim džamijama. Nakon renoviranja koje su organizovali srpski carevi u 19. veku, dobija status glavne džamije u Beogradu.Jedina aktivna džamija u Beogradu. Sagrađena je oko 1575. godine. Sastoji se od jedne prostorije, sa kupolom i minaretom. Uz džamiju je izgrađena medresa - verska srednja škola. Oštećena je u martu 2004. godine kao odgovor na paljenje srpskih crkava na Kosovu i Metohiji. Delimično je renovirana i danas normalno funkcioniše.

U doba vladavine Turaka je bila jedna među 273 džamije koje su postojale. Prvi naziv je bio Čohadži džamija, po Hadži Aliji koji je bio trgovac čohom. Tokom austrijske vladavine je pretvorena u katoličku crkvu. Kada su se Turci vratili u Beograd, ponovo je postala džamija. Kratko vreme se zvala Husein-begova odnosno Husein-ćehajina džamija. Od kraja 18. veka nosi naziv koji se zadržao do današnjih dana. Motiv za imenovanje je došao od barjaka koji se nalazio na vrhu kupole, a koji označava početak jednovremene molitve u svim džamijama. Nakon renoviranja koje su organizovali srpski carevi u 19. veku, dobija status glavne džamije u Beogradu.