cover image

Ovča je udaljena od Beograda 12 kilometara i spada, uz Borču, među najstarija naselja na levoj obali Dunava. Po predanju Ovča je dobila ime po glavnom zanimanju svojih žitelja - ovčarima. Usled ratova, raznih dobrovoljnih i prinudnih seoba početkom 19. veka teritoriju današnje Ovče naseljavaju Rumuni, tako da je Ovča postala i ostala pretežno rumunsko selo.

U blizini Ovče nalazi se izvorište slane vode, otkriveno pre Drugog svetskog rata, koje meštani Ovče nazivaju banjom. Prema nekim podacima radi se o morskoj vodi, ili preciznije, to je "fosilna slana voda" poreklom iz Micanskog mora, koje je prema pretpostavci ovde postojalo pre 15 do 30 miliona godina.


PREPORUČENI RESTORANI I BAROVI