Шта радити у Београду - календар дешавања

Види додирни осети

"Види, додирни, осети - предмети из збирки Музеја афричке уметности" - прва тактилна изложба

СЛЕДЕЋИ ДАТУМ: ДАНАС
ВРЕМЕ: 10:00
Уметност и култура

Место

Музеј афричке уметности је први и једини музеј у региону који је искључиво посвећен културама и уметностима афричког континента. Сталну поставку чине значајни примерци пре свега западноафричке умет...


Музеј афричке уметности

Музеј афричке уметности је први и једини музеј у региону који је искључиво посвећен културама и уметностима афричког континента. Сталну поставку чине значајни примерци пре свега западноафричке умет...