cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У 18:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У 18:00
Препознатљива је широм света - Веспа. Најпопуларније је превозно средство у многим градовима. Музеј располаже са преко 30 различитих Веспа модела, међу којима је најстарији онај из 1949. године.
Препознатљива је широм света - Веспа. Најпопуларније је превозно средство у многим градовима. Музеј располаже са преко 30 различитих Веспа модела, међу којима је најстарији онај из 1949. године.

РЕСТОРАНИ И БАРОВИ У БЛИЗИНИ