Унутрашња Стамбол капија

cover image

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ У 10:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ У 10:00
Главна капија која кроз коју је водио друм у правцу Истанбула (Стамбола)
Главна капија која кроз коју је водио друм у правцу Истанбула (Стамбола)