Поштанско телеграфски телефонски музеј

cover image
Музеј се бави прикупљањем, проучавањем, заштитом и излагањем предмета и докумената везаних за развој ПТТ саобраћаја. Прва прикупљања експоната забележена су 1887. године када је донет пропис по коме начелник поштанско-телеграфског одељења рукује библиотеком и албумом страних марака, да би касније одредба проширена на прикупљање збирке старијих и новијих поштанско-телеграфских предмета. Музеј је отворен 1923. године.
Музеј се бави прикупљањем, проучавањем, заштитом и излагањем предмета и докумената везаних за развој ПТТ саобраћаја. Прва прикупљања експоната забележена су 1887. године када је донет пропис по коме начелник поштанско-телеграфског одељења рукује библиотеком и албумом страних марака, да би касније одредба проширена на прикупљање збирке старијих и новијих поштанско-телеграфских предмета. Музеј је отворен 1923. године.