Педагошки музеј

ЗАТВОРЕНО ОТВАРА СЕ СУТРА У 10:00

ЗАТВОРЕНО
ОТВАРА СЕ СУТРА У 10:00

Педагошки музеј је једна од најстаријих институција ове врсте у Србији. На иницијативу Учитељског удружења, а са циљем да прикупља и чува наставна средства и све друге предмете од историјског значаја за основне школе и учитеље, Школски музеј основан је 1896. године. Током више од једног века постојања, прикупљено је неколико десетина хиљада уџбеника, наставних средстава, фотографија и докумената које сведеоче о раду српских школа од почетка 19. века до данас.

Током свог постојања музеј се неколико пута селио, а од 1969. смештен је у зграду Београдске реалке, подигнуте око 1840. године, односно у кући Цветка Рајовића, тадашњег управитеља вароши београдске. Почетком 20. века у музеју су се налазила вредна докумета за историју српског школства и образовања, али је током Првог светског рата све било уништено. После рата, од 1925. године, музеј је наставио свој рад у згради Учитељског дома. У Другом светском рату музеј је поново био уништен. После рата, 1947. године, музеј је био реконструисан и смештен у зграду Основне школе Свети Сава. Нови коцепт рада и организације музеја почео је да се примењује после 1960. године када је Школски музеј променио назив у Педагошки музеј. Сада музеј прикупља предмете и документе који су повезани са историјом школства, просвете и педагогије у Србији.

Резултате свога истраживања музеј представља кроз сталну поставку и на тематским изложбама, као и путем каталога и публикација. У Педагошком музеју се чува више од 50000 предмета, односно књига, фотографија, наставних средстава, докумената и другог материјала који представљају ризницу информација о развоју школства и образовања у Србији. Сви експонати сврстани су у неколико збирки: Збирка уџбеника и педагошке литературе, Збирка школске опреме и наставних средстава, Збирка школске документације и медијатеке и Збирка архивске грађе и докумената. У издавачку делатност музеја укључене су и публикације које се баве развојем школства у Србији и међу Србима у периоду дужем од два века.

Педагошки музеј је једна од најстаријих институција ове врсте у Србији. На иницијативу Учитељског удружења, а са циљем да прикупља и чува наставна средства и све друге предмете од историјског значаја за основне школе и учитеље, Школски музеј основан је 1896. године. Током више од једног века постојања, прикупљено је неколико десетина хиљада уџбеника, наставних средстава, фотографија и докумената које сведеоче о раду српских школа од почетка 19. века до данас.

Током свог постојања музеј се неколико пута селио, а од 1969. смештен је у зграду Београдске реалке, подигнуте око 1840. године, односно у кући Цветка Рајовића, тадашњег управитеља вароши београдске. Почетком 20. века у музеју су се налазила вредна докумета за историју српског школства и образовања, али је током Првог светског рата све било уништено. После рата, од 1925. године, музеј је наставио свој рад у згради Учитељског дома. У Другом светском рату музеј је поново био уништен. После рата, 1947. године, музеј је био реконструисан и смештен у зграду Основне школе Свети Сава. Нови коцепт рада и организације музеја почео је да се примењује после 1960. године када је Школски музеј променио назив у Педагошки музеј. Сада музеј прикупља предмете и документе који су повезани са историјом школства, просвете и педагогије у Србији.

Резултате свога истраживања музеј представља кроз сталну поставку и на тематским изложбама, као и путем каталога и публикација. У Педагошком музеју се чува више од 50000 предмета, односно књига, фотографија, наставних средстава, докумената и другог материјала који представљају ризницу информација о развоју школства и образовања у Србији. Сви експонати сврстани су у неколико збирки: Збирка уџбеника и педагошке литературе, Збирка школске опреме и наставних средстава, Збирка школске документације и медијатеке и Збирка архивске грађе и докумената. У издавачку делатност музеја укључене су и публикације које се баве развојем школства у Србији и међу Србима у периоду дужем од два века.