Научно - технолошки парк

cover image

ОТВОРЕНО ЗАТВАРА СЕ ЗА 18 МИН

ОТВОРЕНО
ЗАТВАРА СЕ ЗА 18 МИН

НТП Београд је основан у партнерству Владе Србије, Града Београда и Универзитета у Београду, у циљу стварања повољног амбијента за повезивање привреде и научно-истраживачких и образовних организација, трансфер знања, развој нових технологија, комерцијализацију иновација, умрежавање и стимулисање раста економије засноване на знању.

НТП Београд се развија у ново технолошко језгро града које окупља технолошко развојне компаније, домаће и стране, и подстиче оснивање старт ап компанија, стварајући повољно окружење за иновативност, технолошки развој и конкурентност.

Смештен је у мирном окружењу Звездарске шуме и обухвата површину од 16.446 м2 која се простире на 6,6 ха.